"A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu."

Evanjelium podľa Marka - Mk 9, 41

Poďťe spoločne s nami pomáhať tým, ktorí si sami pomôcť nedokážu!

V súlade s historickou tradíciou ochrany a starostlivosti o pútnikov počas križiackych výprav do Svätej Zeme vytvoril Rád sv. Lazára Jeruzalemského zbor dobrovoľníkov poskytujúcich zdravotnícke asistenčné služby predovšetkým pri katolíckych pútiach, či iných významných spoločenských udalostiach. Ďalším našim zámerom je zdravotnícka osveta a školenia vo forme pravidelného cyklu prednášok na vybrané témy určená pre občanov starajúcich sa o svojich dlhodobo chorých, alebo zomierajúcich v domácej starostlivosti. K tomuto účelu vznikla nezisková organizácia Lazariánska pomoc Slovensko, n.o.

 

Na Slovensku ale aj vo Svete je mnoho ľudí, ktorí sú chorí, alebo umierajú v nedôstojných podmienkach, či sú prenasledovaní a trpia. Aj pre nás je  pomoc blížnym poslaním i radosťou.

 

Podporiť nás môžete modlitbou, dobrovoľníckou prácou, alebo sa môžete stať darcom a prispieť akoukoľvek finančnou čiastkou v rámci svojich možností. Ďakujeme za akúkoľvek podporu!

 

 

 

„Každý človek je nesmierne posvätný a zaslúži si našu lásku a pozornosť. Ak teda dokážeme pomôcť čo len jedinému človeku, aby lepšie žil, už to stačí na zdôvodnenie nasadenia môjho života.“

 

Pápež František

 

Slúžiť s láskou a nežnosťou osobám, ktoré potrebujú pomoc, nám všetkým dáva rásť v ľudskosti; a otvára nám priechod k večnému životu: kto koná skutky milosrdenstva, nebojí sa smrti.

 

Pápež František v detskej nemocnici počas Svetového stretnutia mládeže v Krakove, 2016