"A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu."

Evanjelium podľa Marka - Mk 9, 41

Kto sme

Lazariánska pomoc Slovensko je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, zapísaná v registri  Neziskových organizácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod č. OVVS/NO – 2/16. Zriaďovateľom neziskovej organizácie je Slovenská komenda vojenského a špitálskeho rádu svätého Lazára. Komenda je súčasťou Českého veľkopriorstva a je organizačnou zložkou mimovládnej zahraničnej organizácie.