"A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu."

Evanjelium podľa Marka - Mk 9, 41

Novinky

Lazariáni obdarovali Dom núdznych v Banskej Bystrici

V predvečer Vianoc obdarovali zástupcovia Slovenskej komendy Českého veľkopriorstva Vojenského a špitálskeho rádu sv. Lazara Jeruzalemského Dom núdznych na Tajovského ulici v Banskej Bystrici. Diecézna charita tu prevádzkuje útulok a vývarovňu pre ľudí bez

Každý kresťan je pútnikom a objaviteľom nových ciest

Októbrová Fatimská sobota patrí v Starých Horách k najnavštevovanejším. Aj v tomto roku hneď po rannej bohoslužbe obsadili priestory na Studničke stovky veriacich, aby sa najskôr spoločne pomodlili sv. ruženec a zúčastnili sa slávnostnej

Starohorská odpustová slávnosť

7. júla 2013 oslávila bazilika v Starých Horách svoje patrocínium pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie. Tento sviatok je pripomienkou Máriinej cesty za Alžbetou, ktorú vykonala s cieľom podeliť sa

Juhočeská jednotka LP informuje

Informuje Aleš Randl z Juhočeskej jednotky LP: „Jeden z cieľov našej jednotky na tento rok je aj pomoc potrebným v kritických situáciách. Nikto z nás však netušil, ako rýchlo ho začnime

Lazariánska pomoc pomáhala v ČR

Lazariánska pomoc v spolupráci s bailivikom familiárov Rádu bratov domu Panny Márie v Jeruzaleme (Rádu nemeckých rytierov) zabezpečila zostavenie 50 ks „dekontaminačných balíčkov“ určených  dobrovoľníkom, ktorí sa podieľajú na odstránenie povodňových škôd,

Per Mariam ad Jesum

V dňoch 18. a 19. mája privítali Staré Hory mariánskych pútnikov, ktorí sem prišli osláviť Svätodušné sviatky či inak Turíce. Sviatky Zoslania Ducha Svätého majú v našom prostredí hlbokú tradíciu, ktorá plynule nadviazala

Dar pre OZ Vagus

13.5.2013 odovzdal Mgr. Daniel Holeček, KCLJ predstaviteľom OZ Vagus 16 kusov diek, ktoré budú použité ako pomoc ľuďom bez domova. So združením Vagus, ktoré sa venuje najmä terénnej práci s