"A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu."

Evanjelium podľa Marka - Mk 9, 41

Novinky

Duch Svätý je ako objatie a bozk od samého Boha

Stovky pútnikov v Starých Horách si pripomenuli sviatok Zoslania Ducha Svätého slávnostnou nedeľnou omšou na neďalekej Studničke. Práve otváranie studničiek a stavanie májov patrí v našom regióne k starým ľudovým tradíciám, ktoré sa neodmysliteľne

Slovenská komenda pomáha Srbsku

Srbsko a Bosna sú krajiny, ktoré v tejto dobe postihla jedna z najkatastrofickejších povodní za posledných 100 rokov. Táto prírodná katastrofa si vyžiadala najmenej 30 ľudských životov, ako o tom

Pane nevieme kam ideš, ale veríme Ti!

Prvá májová Fatimská sobota v Starých Horách patrí už tradične u pútnikov k najobľúbenejším, nakoľko sa po dlhšom zimnom období zvykne konať vonku na Studničke. Z dôvodu priameho televízneho prenosu ako aj horšieho počasia

Odpustová slávnosť v DBM v Banskej Bystrici

Sviatok Božieho milosrdenstva ustanovil pápež Ján Pavol II. dňa 30. apríla 2000. Odvtedy sa tento sviatok slávi vždy v prvú nedeľa po Veľkej noci. Božiemu milosrdenstvu je zasvätený aj kostol

Požehnané Veľkonočné sviatky

Nech Vám všemohúci Boh daruje vnútorný pokoj a radosť. Zmŕtvychvstanie nášho Pána nech posilní Vašu vieru i nádej v Neho!