"A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu."

Evanjelium podľa Marka - Mk 9, 41

Novinky

Nachádzať potešenie v rozdávaní iným

Staré Hory, 7. 11. 2015 – Novembrová fatimská sobota v Starých Horách prilákala na toto ročné obdobie netradične veľa pútnikov, ktorí postupne úplne zaplnili priestor v miestnej bazilike ako aj okolité nádvorie.

Októbrová Fatimská sobota opäť v Marianke

Dňa 3. októbra 2015 sa opäť uskutočnilo stretnutie Slovenskej komendy Rádu sv. Lazára Jeruzalemského a výjazd Lazariánskej pomoci v Marianke pri Bratislave. Toto pútnické miesto leží v malebnej kotline na úpätí Malých Karpát

Núdzni slávili Fatimskú sobotu spolu s lazariánmi

Lazariánski dobrovoľníci opäť umožnili núdznym z Azylového domu v Žiline účasť na pútnickom mieste a spoločne oslávili Fatimskú sobotu. Tentoraz na známom mariánskom pútnickom mieste Živčáková hora v Korni pri Turzovke. Spolu s niekoľkými desiatkami

Celonárodná púť ctiteľov karmelitánskeho škapuliara

V sobotu 25. júla 2015 sa v Starých Horách konala celonárodná púť ctiteľov karmelitánskeho škapuliara. Po rannej akadémii spojenej s modlitbou sv. ruženca v bazilike zaplnili pútnici z celého Slovenska priestory na Studničke, aby si

Pitná voda – dar lazariánov pútnikom na Skalke

Na jednom z najstarších pútnických miest Slovenska, na Skalke pri Trenčíne, sa v dňoch 17. – 19. júla 2015 konala 3-dňová púť k sv. Andrejovi – Svoradovi a Beňadikovi, patrónom Nitrianskej diecézy. Púť sa

Jeden deň s bratmi a sestrami „bez domova“

Rovnako ako už mnohokrát, rozhodol som sa v rámci poslania Lazariánskej pomoci stráviť júlovú Fatimskú sobotu s bratmi a sestrami „bez domova“, s obyvateľmi Azyldomu v Žiline, o duše ktorých sa stará dominikán brat Humbert.

Naučme sa mlčať, aby sme dokázali počúvať

Nedeľná turíčna púť požehnaná krásnym počasím prilákala do Starých Hôr stovky pútnikov z Banskej Bystrice i širokého okolia. Hlavnú omšu na Studničke celebroval brat Stanislaw Miernik, O. Carm. z miestneho kláštora Rádu bosých