"A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu."

Evanjelium podľa Marka - Mk 9, 41

Kontakt

Lazariánska pomoc Slovensko, n.o.

Lazovná 71

974 01 Banská Bystrica

Slovensko

 

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby zapísaná v registri Okresného úradu v Žiline, pod č. OVVS/NO – 2/16

 

IČO: 5015 1916

DIČ: 2120 198 608