"A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu."

Evanjelium podľa Marka - Mk 9, 41

Charita

Od roku 2011 je stálym patronátnym zariadením Slovenskej komendy rádu sv. Lazára hospic a dom sociálnych služieb DBM na ul. T. Andrašovana 44 v Banskej Bystrici. Hospic a domov prevádzkuje 16 lôžok pre pacientov s terminálnou diagnózou a ďalších 42 lôžok pre seniorov so zdravotným postihnutím alebo klientov v sociálnej núdzi. Lazariánska pomoc, n.o. pomáha komende s podporou klientov zariadenia.

 

 

 

 

Náklady na starostlivosť o pacienta v terminálnom štádiu predstavujú približne 56 € na pacienta denne. Zdravotné poisťovne hradia sotva polovicu týchto nákladov. V snahe zmierniť utrpenie a napomôcť v zaistení dôstojnejších podmienok pacientov v ich posledných chvíľach prispieva slovenská komenda Rádu sv. Lazára vecnými a finančnými prostriedkami na podporu uvedeného zariadenia.  Pomôcť môžete i vy. Kontaktujte nás pre viac informácií.

 

ZOZNAM AKTIVÍT RÁDU A LP: POMOC NÚDZNYM A POTREBNÝM

 

2011

 • 1.000 € na nákup termovárnic a liekov pre hospic DBM (máj)
 • Nákup pevnej klimatizačnej jednotky pre pietnu miestnosť hospicu DBM v hodnote 260 € (august)
 • Finančný dar na nákup výpočtovej techniky v hodnote 500 € pre farnosť pri hospici DBM (december)
 • CELKOM ZA ROK 2011 v objeme 1.760 €

 

2012

 • Dar 800ks 100%-ovocných štiav v hodnote 1.200 € pre klientov hospicu a domu sociálnych služieb DBM (február)
 • Zaistenie  pitného režimu na odpustovej slávnosti pre všetkých pútnikov ku dňu Božieho milosrdenstva v DBM (apríl)
 • Dar 400ks 100%-ovocných štiav v hodnote 600 € pre klientov hospicu a domu sociálnych služieb DBM (február)
 • Dar vo forme 30ks bavlnených posteľných prikrývok pre dekubitných klientov hospicu DBM v celkovej hodnote 230 € (máj)
 • Dar odovzdaný Veľmajstrom rádu na nákup polohovateľného lôžka pre klientov hospicu DBM vo výške 500 € (august)
 • Vianočný dar – notebook v hodnote 359 €, peňažný dar 250 €, šiltovky v hodnote 80 €, všetko pre klientov hospicu DBM
 • CELKOM ZA ROK 2012 v objeme 3.219 € (SK komenda)
 • CELOSVETOVO RÁD SV. LAZARA ZA ROK 2012 v objeme 1.910.123 €

 

2013

 • Materiálne zabezpečenie slávnosti Božieho milosrdenstva pre dom sociálnych služieb DBM vo výške 187 €  (apríl)
 • 12 kusov  hygienických návlekov pre ležiacich inkontinentných pacientov DBM v  hodnote 555 €  (apríl)
 • Charitatívna zbierka v prospech pacientov Oddelenia detskej onkológie vo výške 1.000 €  (máj)
 • Príspevok na termovárnice a plachty pre DBM vo výške 600 €  (september)
 • Dar v objeme 42.000 kusov jednorazových PVC príborov, misiek a pohárov v hodnote 758 €  (december)
 • CELKOM ZA ROK 2013 v objeme 3.100 €

 

2014

 • Materiálne zabezpečenie slávnosti Božieho milosrdenstva pre dom sociálnych služieb DBM vo výške 220 €  (apríl)
 • Balíčky osobnej hygieny pre všetkých klientov DBM v celkovej hodnote 212 €  (júl)
 • Dar v objeme 42.000 kusov jednorazových PVC príborov, misiek a pohárov v hodnote 700 €
 • Tlač obrázkov a záložiek na slávnosť Obrátenia sv. Pavla v Žiline: 480 €
 • Fotografovanie kostola Obrátenie sv. Pavla v Žiline, zabezpečenie: 120 €
 • Príspevok na skrášlenie okolia kostola sv. Ondreja v Divine: 370 €
 • Zakúpenie 1000 kusov balenej 1,5l pitnej vody pre obete povodní v Srbsku: 230 €
 • Charitatívna zbierka v prospech Sociálneho zariadenia pre bezdomovcov Resoty: 1.000 €
 • Pilotný dar na záchranu a obnovu Kaplnky sv. Lazára z Betánie: 3.650 €
 • Podpora projektu SKCH Adopcia na diaľku (5 detí): 1.200 €
 • Podpora medzinárodnej organizácie SUROL na pomoc postihnutým malomocenstvom (leprou): 300 €
 • Tlačové materiály vydané na podporu kresťanskej viery a ochranu tradičných hodnôt: 300 €
 • PHM vynaložené na realizáciu charitatívnych projektov za rok 2014: 250 €
 • Pitný režim pre pacientov Centra duševného zdravia v Bánovciach nad Bebravou: 150 €
 • CELKOM ZA ROK 2014 v objeme 9.182 € 

 

2015

 • Podpora medzinárodnej organizácie SUROL na pomoc postihnutým malomocenstvom (leprou): 100 €
 • 100 narodeniny dominikána Pátra Gaburu OP, vydanie publikácie a tlačovín 798 €
 • Podpora Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR): 90 €
 • Humanitárny príspevok pre poškodených v Nepále: 350 €
 • Umývacie lôžko pre Dom Božieho Milosrdenstva (DBM) v Banskej Bystrici v hodnote 600 €
 • Dom núdznych v Banskej Bystrici – dar 30.000 ks plastových tanierov, pohárov a príborov na denný výdaj teplej polievky a čaju pre ľudí bez domova v hodnote 500 €
 • Podpora núdznej rodiny materiálnym a hmotným zabezpečením v hodnote 550 €
 • Pitný režim a zabezpečenie púte na Skalke pri Trenčíne a tlač materiálov: 390 €
 • Púť s ľuďmi bez domova do Košíc: 380 €
 • Podpora projektu SKCH Adopcia na diaľku (5 detí): 1.500 €
 • Podpora Dominikánskeho knižného inštitútu: 950 €
 • Azyldom Žilina, podpora zariadenia počas roka 2015: 300 €
 • Cyklopúť Za rodinu v Trenčíne: 200 €
 • Pitný režim pre pacientov Centra duševného zdravia v Bánovciach nad Bebravou: 150 €
 • Projekt obnovy Kaplnky sv. Lazára z Betánie v Novej Bystrici: 3.280 €
 • Výjazdy Lazariánskej pomoci (Staré Hory, Marianka): 430 €
 • Pitný režim a medovníčky na zabezpečenie slávnosti Božieho Milosrdenstva pre DBM: 170 €
 • Vianočné balíčky pre klientov DBM: 246 €
 • Plastové poháre pre Dom núdznych v Banskej Bystrici v závere roka 2015: 114 €
 • Podpora Vianočného posedenia pre klientov Domu núdznych v Banskej Bystrici: 48 €
 • Materiálny príspevok pre SKCH v Žiline – pomoc utečeneckej rodiny z Afganistanu: 150 €
 • Dofinancovanie projektu Kaplnky sv. Lazára z Betánie v Novej Bystrici: 4.485 € (z toho 1.000 € České Veľkopriorstvo rádu sv. Lazára Jeruzalemského)
 • PHM vynaložené na realizáciu charitatívnych projektov za rok 2015: 460 €
 • CELKOM ZA ROK 2015 v objeme 16.241 €